| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Tiit Mauer 12 years, 5 months ago

Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi õpetajate SMART-puutetahvli harjutused.

 

Tööd on valminud Tiigrihüppe koolituse "Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele" lõputöödena (lünktekst ja tööleht  harjutustega tunnitegevuse tööriistade hulgast). Harjutuste avamiseks on tarvis SMART Notebook 10 tarkvara.

 

Terje Hallik, ajalugu

 

lünktekst         harjutused   

 

Inge Lahtmets, muusikaõpetus

 

lünktekst         harjutused

 

Esta Otti, klassiõpetaja

 

lünktekst         harjutused

 

Mari Leemet, klassiõpetaja

 

lünktekst         harjutused

 

Kaia Tuhkur, huvijuht, eesti keel

 

lünktekst        harjutused

 

Kersti Loot, klassiõpetaja, inglise keel

 

lünktekst       harjutused

 

Sirle Veidemann, klassiõpetaja

 

lünktekst      harjutused

 

Liina Hellat, vene keel

 

lünktekst      harjutused

 

Marje Püvi, klassiõpetaja

 

lünktekst      harjutused

 

Sirje Allik, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

lünktekst      harjutused

 

Tuuli Hiiesalu, klassiõpetaja

 

lünktekst     harjutused

 

Triin Pärlin, klassiõpetaja

 

lünktekst     harjutused

 

Merike Hein, arvutiõpetaja

 

lünktekst     harjutused

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.